Łączenie z urządzeniem USB

Urządzenia zgodne z USB

  • Urządzenia USB zgodne z klasą pamięci masowej USB

Niektóre urządzenia USB mogą nie działać z systemem, nawet jeśli urządzenia te spełniają powyższe warunki.

Nie można korzystać z urządzeń iPhone/iPod podłączonych przez połączenie USB.

  1. Naciśnij kilka razy FUNCTION, aby wybrać [USB].
  2. Podłącz urządzenie USB do gniazda (USB) na systemie.

Uwaga

  • Można użyć adaptera USB (nie ma w zestawie) do podłączenia urządzenia USB do tego urządzenia, jeżeli nie można podłączyć urządzenia USB do gniazda (USB) na systemie.