Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

  1. Włóż dwie baterie R03 (rozmiar AAA), zachowując odpowiednią polaryzację.

    Ilustracja pokazująca, jak zdjąć osłonę z pilota zdalnego sterowania i włożyć baterie

Obsługa systemu za pomocą pilota zdalnego sterowania

Skieruj pilot zdalnego sterowania na czujnik pilota zdalnego sterowania systemu.

Wskazówka

  • Nie wolno mieszać baterii starych z nowymi lub używać baterii różnego typu.

  • Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby nie doszło do uszkodzenia w wyniku wycieku elektrolitu i korozji.