System nie działa prawidłowo.

Zresetuj system do ustawień fabrycznych.

Użyj elementów sterujących na systemie, aby wykonać tę operację.

 1. Odłącz przewód zasilający od systemu i podłącz go ponownie.
 2. Naciśnij(zasilanie), aby włączyć system.
 3. Przytrzymaj GUITAR i MEGA BASS przez około 3 sekundy.

  Kiedy wszystkie wskaźniki systemu będą migać przez ponad 3 sekundy, wszystkie ustawienia skonfigurowane przez użytkownika, takie jak informacje o parowaniu, zostaną zresetowane do wartości fabrycznych.

  Na wyświetlaczu pojawi się napis [RESET].

  System automatycznie uruchomi się po zakończeniu resetowania. Naciśnij(zasilanie), aby włączyć system.

  Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez użytkownika, takie jak informacje o parowaniu, zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych (poza niektórymi ustawieniami menu ustawień). Aby zresetować wszystkie ustawienia menu ustawień, patrz Przywracanie wartości domyślnych w menu ustawień.