Korzystanie z Efektu DJ i samplera

Do źródła muzyki można dodać Efekt DJ i dźwięk samplera.

  1. Nawiąż połączenie BLUETOOTH między systemem a używanym smartfonem/urządzeniem iPhone.
  2. Uruchom aplikację „Sony | Music Center” i dotknij ikony „Fiestable”.
  3. Dotknij [DJ Control].

    Lista Efektów DJ pojawi się na górze ekranu, a lista samplerów na dole.

  4. Dotknij dowolnej ikony Efektu DJ lub samplera.

    Możesz stworzyć Efekt DJ lub generować dźwięk samplera, przesuwając palcem wewnątrz zaznaczonego obszaru.

Wyłączanie Efektu DJ

Dotknij [DJ Off].