Płyta nie wysuwa się.

  • Płyty nie można wysunąć w funkcji przesyłania synchronizowanego lub przesyłania REC1. Naciśnij(zatrzymaj), aby anulować przesyłanie, a następnie dotknij(otwórz/zamknij) na systemie, aby wysunąć płytę.

  • Skonsultuj się z najbliższym dealerem Sony.