Różne operacje odtwarzania płyty

Funkcja może nie działać zależnie od płyty lub pliku.

Wyszukiwanie konkretnego utworu (dla AUDIO CD)

Przytrzymaj SHIFT i naciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij(wprowadź).

Wyszukiwanie konkretnego tytułu/rozdziału/sceny/utworu/indeksu (dla DVD VIDEO/VIDEO CD)

 1. Naciśnij kilka razy SEARCH podczas odtwarzania, aby wybrać tryb wyszukiwania.

 2. Przytrzymaj SHIFT i naciśnij przyciski numeryczne, aby wprowadzić tytuł, rozdział, scenę, utwór lub indeks, a następnie naciśnij(wprowadź).

  Rozpocznie się odtwarzanie.

Uwaga

 • W przypadku odtwarzania płyty VIDEO CD z PBC należy nacisnąć SEARCH, aby wyszukać scenę.

 • W przypadku odtwarzania płyty VIDEO CD bez PBC należy nacisnąć SEARCH, aby wyszukać utwór i indeks.

Wyszukiwanie konkretnego momentu za pomocą kodów czasowych (dla DVD VIDEO)

 1. Naciskaj SEARCH podczas odtwarzania, aby wybrać tryb wyszukiwania na podstawie czasu.

 2. Przytrzymaj SHIFT i naciśnij przyciski numeryczne, aby wpisać kod czasowy, a następnie naciśnij (wprowadź).

  Przykład: Aby znaleźć scenę na 2 godzinach, 10 minutach i 20 sekundach, przytrzymaj SHIFT i naciśnij 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

  W razie popełnienia błędu przytrzymaj SHIFT, a następnie naciśnij CLEAR, aby anulować wpisaną wartość.

Wyszukiwanie za pomocą przycisku menu DVD (dla DVD VIDEO)

 1. Naciśnij DVD/TUNER MENU.

 2. Naciśnij(do góry)/(w dół)/(w lewo)/(w prawo) lub przytrzymaj SHIFT i naciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać tytuł lub pozycję, a następnie naciśnij(wprowadź).

Zmiana kątów kamery (dla DVD VIDEO)

Naciskaj ANGLE podczas odtwarzania, aby wybrać kąt kamery.

Wybór ustawień napisów (dla DVD VIDEO)

Naciskaj SUBTITLE podczas odtwarzania, aby wybrać język napisów albo wyłączyć napisy.

Zmiana języka/dźwięku (dla DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Naciskaj AUDIO podczas odtwarzania, aby wybrać format lub tryb.

DVD VIDEO

Można wybrać format lub język dźwięku, gdy materiał źródłowy zawiera dodatkowe formaty lub języki dźwięku.

Jeżeli są wyświetlane 4 cyfry, oznaczają one kod języka. Patrz Lista kodów języków, aby dowiedzieć się, jakiemu językowi odpowiada dany kod. Jeżeli ten sam język jest wyświetlany co najmniej dwa razy, płyta DVD VIDEO jest nagrana z kilkoma formatami audio.

VIDEO CD/AUDIO CD/plik audio

Można zmienić wyjście dźwięku.

 • [STEREO]*: Dźwięk stereo.

 • [1/L]/[2/R]: Dźwięk monofoniczny z lewego lub prawego kanału.

SUPER VIDEO CD

 • [1:STEREO]*: Dźwięk stereo z 1 ścieżki dźwiękowej.

 • [1:1/L]/[1:2/R]: Dźwięk monofoniczny z lewego lub prawego kanału z 1 ścieżki dźwiękowej.

 • [2:STEREO]: Dźwięk stereo z 2 ścieżki dźwiękowej.

 • [2:1/L]/[2:2/R]: Dźwięk monofoniczny z lewego lub prawego kanału z 2 ścieżki dźwiękowej.

* Ustawienie domyślne

Odtwarzanie VIDEO CD z funkcjami PBC (dla VIDEO CD)

Za pomocą menu PBC (Playback Control) można skorzystać z funkcji interaktywnych płyt VIDEO CD (VIDEO CD wersja 2.0 i Super VCD).

 1. Naciśnij(odtwarzanie), aby odtwarzać VIDEO CD z funkcjami PBC.

  Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu ustawień PBC.

 2. Przytrzymaj SHIFT i naciśnij przyciski numeryczne, aby wpisać numer pozycji, a następnie naciśnij(wprowadź).

 3. Kontynuuj odtwarzanie zgodnie z instrukcjami w menu.

Uwaga

 • Odtwarzanie PBC zostanie anulowane po włączeniu funkcji odtwarzania ciągłego.

Anulowanie odtwarzania PBC

 1. Naciśnij(poprzedni) lub(następny) lub przytrzymaj SHIFT i naciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać utwór, kiedy odtwarzanie zostało zatrzymane.

 2. Naciśnij(odtwarzanie) lub(wprowadź).

  Odtwarzanie rozpocznie się od wybranego utworu.

Powrót do odtwarzania PBC

Naciśnij dwa razy(zatrzymaj), a następnie naciśnij(odtwarzanie).

Wznowienie odtwarzania kilku płyt (dla DVD VIDEO/VIDEO CD)

W systemie można zapisać punkty wznowienia odtwarzania dla maksymalnie 6 płyt. Po włożeniu płyty odtwarzanie będzie wznawiane od takiego punktu. Jeżeli punkt wznowienia odtwarzania zostanie zapisany dla 7. płyty, zostanie skasowany punkt wznowienia odtwarzania dla 1. płyty. Aby włączyć tę funkcję, ustaw [MULTI-DISC RESUME] w [SYSTEM SETUP] na [ON].

Uwaga

 • Aby odtwarzać od początku płyty, naciśnij dwa razy(zatrzymaj), a następnie naciśnij(odtwarzanie).