Stacja DAB/DAB+ nie jest prawidłowo odbierana.

  • Sprawdź podłączenie anteny DAB/FM, a następnie wykonaj procedurę skanowania wstępnego DAB.

  • Bieżąca stacja DAB/DAB+ może nie być dostępna.

    Naciskaj TUNING -/+, aby ustawić inną stację.

  • W przypadku przemieszczenia się użytkownika niektóre stacje/kanały mogły się zmienić i może nie być możliwe włączenie zwykle słuchanych stacji. Wykonaj procedurę skanowania wstępnego DAB, aby ponownie zarejestrować stacje.