Zwiększanie mocy niskich tonów i uzyskiwanie mocniejszego brzmienia (MEGA BASS)

Można zwiększyć moc niskich tonów, aby słuchać mocniejszego brzmienia (MEGA BASS). W momencie zakupu tryb MEGA BASS jest ustawiony na włączony.

  1. Naciskaj MEGA BASS, aby wybrać [BASS ON].

    Zaświeci się wskaźnik MEGA BASS.

Wyłączenie trybu MEGA BASS

Naciskaj MEGA BASS, aby wybrać [BASS OFF].

Wskazówka

  • Tryb MEGA BASS możesz również wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.