Pilot zdalnego sterowania

Ilustracja części i elementów sterujących pilota zdalnego sterowania

 1. (zasilanie)

 2. PLAY MODE

 3. REPEAT/FM MODE

 4. Numeryczne (0 – 9)*1 *2

  MEGA BASS

  REC TO USB

  MEDIA MODE

  SUBTITLE

  AUDIO*2

  ANGLE

  SCORE

  VOICE CHANGER

  MIC LEVEL +/-

  VOCAL FADER

  MIC ECHO

  (folder) -/+

  KEY CONTROL(bemol)/(krzyżyk)

 5. DVD TOP MENU

  DVD/TUNER MENU

  CLEAR*1

  RETURN

  SETUP*1

  OPTIONS

  (do góry)/(w dół)/(w lewo)/(w prawo)

  (wprowadź)

 6. SEARCH

 7. (głośność) +/-*2

 8. (przewijanie do tyłu)/(przewijanie do przodu)

  (wolne przewijanie do tyłu)/(wolne przewijanie do przodu)

  TUNING -/+

  (odtwarzanie)*2

  (poprzedni)/(następny)

  PRESET -/+

  (pauza)

  (zatrzymaj)

 9. SHIFT*1

 10. SOUND FIELD +/-

 11. FUNCTION

 12. PARTY LIGHT

  LIGHT MODE

 13. DISPLAY*1

  DISPLAY

 14. SLEEP

*1 Ten przycisk jest opisany kolorem różowym. Aby użyć tego przycisku, przytrzymaj SHIFT (9) i naciśnij ten przycisk.

*2 Przycisk numeryczny 5/AUDIO, (głośność) + i  (odtwarzanie) mają wypukły punkt. Podczas obsługi urządzenia punkty te pomagają w orientacji.