Usuwanie plików audio lub folderów z urządzenia USB

Możesz kasować pliki audio lub foldery na urządzeniu USB podłączonym do systemu.

 1. Naciskaj FUNCTION, aby wybrać [USB].
 2. Naciskaj MEDIA MODE, aby wybrać [MUSIC].
 3. Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij OPTIONS.

  Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone menu opcji.

 4. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [ERASE], po czym naciśnij(wprowadź).

  Lista folderów zostanie wyświetlona na ekranie telewizora.

 5. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać folder, a następnie naciśnij(wprowadź).

  Lista plików zostanie wyświetlona na ekranie telewizora.

 6. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać plik audio, który ma być skasowany, a następnie naciśnij(wprowadź).

  Jeżeli mają być skasowane wszystkie pliki audio w folderze, wybierz opcję [ALL TRACKS] z listy.

  Na wyświetlaczu pojawi się napis [FOLDER ERASE] lub [TRACK ERASE] i [PUSH ENTER].

  Aby anulować operację kasowania, naciśnij(zatrzymaj).

 7. Naciśnij(wprowadź).

  Na wyświetlaczu pojawi się napis [COMPLETE].

  Aby wyjść z menu opcji, naciśnij OPTIONS.

Uwaga

 • Można skasować tylko pliki w obsługiwanych formatach audio, pliki w formacie MP4 i pliki w formacie 3GP.

 • Nie można skasować plików audio lub folderów, jeżeli wybrano opcję odtwarzania losowego. Przed kasowaniem ustaw odtwarzanie normalne.

 • Operacja kasowania jest niedozwolona, kiedy jest otwarta szuflada płyty.

 • Nie odłączaj urządzenia USB podczas przesyłania lub usuwania danych.