Przesyłanie danych kończy się błędem.

  • Urządzenie USB nie jest prawidłowo sformatowane. Informacje dotyczące formatowania podane są w instrukcji użytkownika danego urządzenia USB.

  • Wyłącz system i odłącz urządzenie USB. Jeśli urządzenie USB jest wyposażone w wyłącznik zasilania, wyłącz urządzenie USB i włącz je ponownie po odłączeniu od systemu. Następnie ponów próbę przesyłania.

  • Jeżeli operacje przesyłania i kasowania są wykonywane wielokrotnie, nastąpi defragmentacja plików na urządzeniu USB. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia USB, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem.

  • Urządzenie USB zostało odłączone lub nastąpiło wyłączenie zasilania podczas przesyłania. Usuń częściowo przesłany plik i wykonaj ponownie przesyłanie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, urządzenie USB może być uszkodzone. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia USB, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem.