Korzystanie z trybu odtwarzania

Funkcja może nie działać zależnie od płyty lub pliku.

Odtwarzanie po kolei lub losowo (Odtwarzanie normalne/Odtwarzanie losowe) (dla AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij kilka razy PLAY MODE.

 • [DISC]*1: Odtwarzanie płyty.

 • [FOLDER]*2: Odtwarzanie wszystkich plików, które można odtworzyć we wskazanym folderze na płycie.

 • [DISC (SHUFFLE)]: Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich plików na płycie.

 • [FOLDER (SHUFFLE)]*2: Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich plików we wskazanym folderze na płycie.

*1 Ustawienie domyślne

*2 Nie można wybrać dla AUDIO CD.

Uwaga

 • [FLDR] i [SHUF] wyłączają się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzaniu normalnym wybrano ustawienie [DISC].

 • [FLDR] zaświeci się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzaniu normalnym wybrano ustawienie [FOLDER].

 • [SHUF] zaświeci się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzaniu losowym wybrano ustawienie [DISC (SHUFFLE)].

 • [FLDR] i [SHUF] zaświecą się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzaniu losowym wybrano ustawienie [FOLDER (SHUFFLE)].

 • Odtwarzania w kolejności losowej nie można wybrać w przypadku plików wideo.

 • Odtwarzanie w kolejności losowej zostanie anulowane, gdy:

  • otworzysz szufladę płyty,

  • wykonasz Przesyłanie synchronizowane.

  • zmienisz ustawienie MEDIA MODE.

 • Odtwarzanie w kolejności losowej może być anulowane po wybraniu folderu lub ścieżki do odtwarzania.

Odtwarzanie ciągłe (funkcja Repeat Play) (dla DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Naciśnij kilka razy przycisk REPEAT/FM MODE.

W zależności od typu płyty lub pliku niektóre ustawienia mogą być niedostępne.

 • [OFF]*: Odtwarzanie ciągłe jest wyłączone.

 • [ALL]: Odtwarzanie ciągłe dotyczy wszystkich utworów lub plików w wybranym trybie odtwarzania.

 • [DISC]: Odtwarzanie ciągłe całej zawartości (tylko DVD VIDEO i VIDEO CD).

 • [TITLE]: Odtwarzanie ciągłe bieżącego tytułu (tylko DVD VIDEO).

 • [CHAPTER]: Odtwarzanie ciągłe bieżącego rozdziału (tylko DVD VIDEO).

 • [TRACK]: Odtwarzanie ciągłe bieżącego utworu.

 • [FILE]: Odtwarzanie ciągłe bieżącego pliku wideo.

* Ustawienie domyślne

Aby skasować odtwarzanie ciągłe

Naciskaj REPEAT/FM MODE, aby wybrać [OFF].

Uwaga

 • [ikona powtarzania] zaświeci się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzania ciągłego wybrano ustawienie [ALL] lub [DISC].

 • [połączenie ikony powtarzania i ikony numeru 1] zaświeci się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzania ciągłego wybrano ustawienie [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] lub [FILE].

 • Odtwarzania ciągłego nie można włączyć w przypadku płyty VIDEO CD odtwarzanej z funkcją PBC.

 • Zależnie od płyty DVD VIDEO włączenie odtwarzania ciągłego może być niemożliwe.

 • Odtwarzanie ciągłe zostanie anulowane, gdy:

  • otworzysz szufladę płyty,

  • wyłączysz system (tylko DVD VIDEO i VIDEO CD),

  • zmienisz funkcję (tylko DVD VIDEO i VIDEO CD),

  • wykonasz Przesyłanie synchronizowane.

  • zmienisz ustawienie MEDIA MODE.