Pliki nie mogą zostać odtworzone.

  • Dane nie są zapisane w obsługiwanym formacie.

  • Przed odtwarzaniem upewnij się, że jest wybrane odpowiednie ustawienie MEDIA MODE.

  • Urządzenia USB formatowane przy użyciu systemu plików innego niż FAT16 lub FAT32 nie są obsługiwane.

    Ten system obsługuje system plików FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać wszystkich systemów FAT. Informacje szczegółowe znajdują się w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń USB lub u producenta.

  • Jeżeli używane urządzenie USB jest podzielone na partycje, tylko pliki z pierwszej partycji mogą być odtwarzane.