Korzystanie z funkcji Gesture Control do obsługi odtwarzania, Efektu DJ, samplera i karaoke (GESTURE 1)

Kiedy system jest w trybie GESTURE 1, możesz wybrać jeden z następujących trybów.

  • Tryb PLAYBACK

  • Tryb DJ

  • Tryb SAMPLER

  • Tryb KARAOKE

W trybie PLAYBACK:

Możesz sterować podstawowymi funkcjami odtwarzania podczas odtwarzania muzyki z płyty, urządzenia USB lub urządzenia BLUETOOTH.

Aby Przesunąć w tym kierunku
Przejść do tyłu przesuń w lewo
Przejść do przodu przesuń w prawo
Odtwarzać przesuń w górę
Zatrzymać odtwarzanie przesuń w dół
Zwiększyć głośność przesuń zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Zmniejszyć głośność przesuń odwrotnie do ruchu wskazówek zegara

W trybie DJ:

Możesz wybrać Efekt DJ, aby stworzyć atmosferę imprezy.

Aby Przesunąć w tym kierunku
Wybierz FLANGER *1 przesuń w lewo
Wybierz ISOLATOR *2 przesuń w prawo
Wybierz WAH *3 przesuń w górę
Wybierz PAN *4 przesuń w dół
Zwiększyć poziom wybranego efektu przesuń zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Zmniejszyć poziom wybranego efektu przesuń odwrotnie do ruchu wskazówek zegara

*1Tworzy głęboki efekt typu „flanger”, przypominający ryk odrzutowca.

*2Izoluje określone zakresy częstotliwości poprzez regulację pozostałych zakresów. Na przykład, gdy konieczne jest skupienie się na wokalach.

*3Tworzy efekt typu „Wah-wah” poprzez automatyczne zwiększanie i zmniejszanie częstotliwości odcięcia filtra.

*4Tworzy wrażenie, że dźwięk krąży wokół głośników między lewym i prawym kanałem.

Wyłączanie Efektu DJ

Przesuń ręką nad czujnikiem GESTURE CONTROL w tym samym kierunku, jak przy wybraniu Efektu DJ.

W trybie SAMPLER:

Możesz uzyskać samplerowe efekty dźwiękowe zainstalowane w systemie.

Aby Przesunąć w tym kierunku
„Come On!” przesuń w lewo
„Let’s Go!” przesuń w prawo
Efekt dźwiękowy rogu Reggae przesuń w górę
Efekt dźwiękowy Phaser przesuń w dół
Efekt dźwiękowy Scratch przesuń zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Efekt dźwiękowy Audience przesuń odwrotnie do ruchu wskazówek zegara

Aby wyregulować poziom głośności samplera

  1. Naciśnij OPTIONS.

  2. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [SAMPLER], po czym naciśnij(wprowadź).

  3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby ustawić poziom dźwięku samplera, a następnie naciśnij(wprowadź).

W trybie KARAOKE

Możesz sterować następującymi funkcjami karaoke.

Aby Przesunąć w tym kierunku
Obniżyć tonację piosenki ((bemol)) przesuń w lewo
Podwyższyć tonację piosenki ((krzyżyk)) przesuń w prawo
Zwiększyć głośność mikrofonu przesuń w górę
Zmniejszyć głośność mikrofonu przesuń w dół
Uzyskać dźwięk oklasków przesuń zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Uzyskać dźwięk buczenia przesuń odwrotnie do ruchu wskazówek zegara