Nie można przeprowadzić parowania.

  • Nie można wykonać parowania przez samo przytrzymanie BLUETOOTH/PAIRING na systemie. Aby wykonać parowanie, należy najpierw włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie przytrzymać BLUETOOTH/PAIRING.

  • Przysuń urządzenie BLUETOOTH bliżej systemu.

  • Parowanie może być niemożliwe, jeżeli w pobliżu systemu znajdują się inne urządzenia BLUETOOTH. W takim przypadku wyłącz pozostałe urządzenia BLUETOOTH.

  • Podczas wybierania nazwy systemu (opisywanego systemu) w urządzeniu BLUETOOTH upewnij się, że wpisywany klucz dostępu jest prawidłowy.