Brak obrazu/dźwięku po podłączeniu do Złącze HDMI OUT (TV) ARC.

  • Zmień ustawienie w opcji [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Może to rozwiązać problem.

  • Urządzenie podłączone do Złącze HDMI OUT (TV) ARC nie jest zgodne z formatem sygnału audio. W takim przypadku w opcji [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] wybierz ustawienie [PCM].

  • Spróbuj wykonać następujące czynności:

    • Wyłącz system i włącz ponownie.

    • Wyłącz podłączone urządzenie i włącz je ponownie.

    • Odłącz przewód HDMI i podłącz ponownie.