Słuchanie wbudowanej prezentacji dźwiękowej

Przytrzymaj(odtwarzanie) na systemie przez co najmniej 2 sekundy.

Rozpocznie się odtwarzanie wbudowanej prezentacji dźwiękowej.

Aby zatrzymać prezentację

Dotknij(zatrzymaj) na systemie.