Szuflada płyty nie otwiera się i na wyświetlaczu pojawia się napis [LOCKED].

  • Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów Sony lub z autoryzowanym punktem serwisowym Sony.