Płyty lub pliki, które można odtwarzać na urządzeniu do odtwarzania płyt/USB

System obsługuje następujące formaty plików i płyt.

Płyty, które można odtwarzać

 • DVD VIDEO

 • DVD-R/-RW w formacie DVD VIDEO lub trybie wideo

 • DVD+R/+RW w formacie DVD VIDEO

 • VIDEO CD (płyty wer. 1.0, 1.1 i 2.0)

 • Super VCD

 • CD-R/-RW/-ROM w formacie VIDEO CD lub super VCD

 • AUDIO CD

 • CD-R/-RW w formacie AUDIO CD

 • CD-R/-RW/-ROM in DATA CD*1 format, który zawiera pliki MP3 (.mp3)*2*3, pliki MPEG4 (.mp4/ .m4v)*3*4, pliki Xvid (.avi) i jest zgodny z ISO 9660*5 Poziom 1/Poziom 2 lub Joliet (rozszerzony format).

 • DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW w formacie DATA DVD*1, który zawiera pliki MP3 (.mp3)*2*3, pliki MPEG4 (.mp4/.m4v)*3*4*6, pliki Xvid (.avi)*6*7 i jest zgodny z UDF (Universal Disk Format).

Pliki, które można odtwarzać z urządzenia USB

 • Muzyka:

  Pliki MP3 (.mp3)*2*3, pliki WMA (.wma)*3*8, pliki AAC (.m4a/.mp4/.3gp)*3*9, pliki WAV (.wav)*3

 • Wideo:

  Pliki MPEG4 (.mp4/.m4v)*3*4*6, pliki Xvid (.avi)*6*7

*1 Nie można odtwarzać płyt DATA CD/DATA DVD utworzonych w trybie zapisu pakietowego lub takich, które nie zostały prawidłowo sfinalizowane.

*2 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) to standardowy format definiowany przez ISO/MPEG dla skompresowanych danych audio. Pliki MP3 muszą być w formacie MPEG 1 Audio Layer 3. Pliki audio MP3 PRO można odtwarzać jako pliki MP3.

*3 Pliki z zabezpieczeniem praw autorskich (DRM, Digital Rights Management) nie mogą być odtwarzane przez ten system.

*4 Pliki MPEG4 muszą być zapisane w formacie MP4. Obsługiwane są następujące kodeki audio i wideo:
- Kodek wideo: Simple Profile MPEG4 (AVC nie jest obsługiwany.)
- Kodek audio: AAC-LC (HE-AAC nie jest obsługiwany.)

*5 Logiczny format plików i folderów na płytach CD-ROM zdefiniowany przez ISO (International Organization for Standardization).

*6 Nie można odtwarzać plików wideo większych niż 720 (szerokość) x 576 (wysokość) pikseli lub z wysokim współczynnikiem szerokości do długości.

*7 Nie można odtwarzać plików Xvid dłuższych niż 2 godziny lub pliku, który został utworzony z dwóch lub więcej plików Xvid.

*8 Nie można odtwarzać pliku WMA w formacie WMA DRM, WMA Lossless lub WMA PRO.

*9 Nie można odtwarzać pliku AAC w formacie AAC DRM i AAC Lossless lub pliku zakodowanego przy 96 kHz.

Uwaga

 • System podejmie próbę odtwarzania danych z powyższymi rozszerzeniami, nawet jeżeli nie należą one do obsługiwanego formatu. Odtwarzanie takich danych może spowodować wygenerowanie głośnego dźwięku, który może uszkodzić głośniki.

 • Nie można odtwarzać następujących płyt/plików:

  • Płyty DVD-R/-RW zgodne z CPRM (Content Protection for Recordable Media) nagrane za pomocą programów typu Copy-Once

  • Płyty o niestandardowych kształtach (na przykład serce, kwadrat, gwiazda)

  • Płyty z taśmą klejącą, papierem lub naklejkami

  • Pliki zaszyfrowane lub chronione hasłem.

Uwagi na temat płyt CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW

 • W niektórych sytuacjach płyt CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW nie będzie można odtworzyć na tym systemie z powodu jakości nagrania lub stanu fizycznego płyty, cech programu użytego do nagrywania lub do authoringu. Informacje szczegółowe znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia nagrywającego.

 • Niektóre funkcje odtwarzania mogą nie działać z niektórymi płytami DVD+R/+RW, nawet jeżeli płyty te zostały prawidłowo sfinalizowane. W takich sytuacjach płyty należy odtworzyć w normalny sposób.

Uwagi dotyczące płyt

 • Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).

 • Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne zapisane z użyciem technik zabezpieczenia praw autorskich nie są zgodne ze standardem CD. Z tego względu płyty takie mogą być niezgodne z tym produktem.

Uwaga dotycząca odtwarzania płyt wielosesyjnych

Urządzenie może odtwarzać ciągłe sesje na płycie, jeśli są one zapisane w takim samym formacie, jak pierwsza sesja. Jednak nie można zagwarantować, że odtwarzanie będzie możliwe.

Uwaga dotycząca operacji odtwarzania płyt DVD VIDEO i VIDEO CD

Niektóre operacje odtwarzania DVD VIDEO lub VIDEO CD mogą być celowo ograniczone przez producentów oprogramowania. Z tego względu niektóre funkcje odtwarzania mogą być niedostępne. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi płyt DVD VIDEO lub VIDEO CD.

Uwagi dotyczące plików, które można odtwarzać

 • Rozpoczęcie odtwarzania może zająć więcej czasu, gdy:

  • zapis na płytach DATA CD/DATA DVD lub w urządzeniu USB obejmuje skomplikowaną strukturę folderów.

  • pliki audio lub pliki wideo w innym folderze były przed chwilą odtwarzane.

  • na urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub plików.

 • Urządzenie może odtwarzać z płyt DATA CD/DATA DVD lub z urządzenia USB w następujących warunkach:

  • maksymalne zagnieżdżenie do 8 folderów

  • maksymalnie do 300 folderów

  • maksymalnie 999 plików na płycie

  • maksymalnie 2 000 plików na urządzeniu USB

  • maksymalnie 650 plików w folderze

  Te liczby mogą być inne w zależności od konfiguracji plików lub folderów.

 • Foldery bez plików audio lub wideo są pomijane.

 • Pliki przesłane z innych urządzeń, takich jak komputer, mogą nie być odtwarzane w kolejności przesyłania.

 • Kolejność odtwarzania może nie mieć zastosowania zależnie od oprogramowania użytego do utworzenia pliku audio lub wideo.

 • Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi programami do kodowania/zapisu w obsługiwanych formatach, urządzeniami do nagrywania oraz nośnikami.

 • W zależności od pliku Xvid obraz może być niewyraźny lub dźwięk może przeskakiwać.

Uwagi dotyczące urządzeń USB

 • Nie można zagwarantować współpracy systemu ze wszystkimi urządzeniami USB.

 • Nie podłączaj urządzenia USB do opisywanego systemu za pomocą koncentratora USB.

 • Po podłączeniu niektórych urządzeń USB może występować opóźnienie opisywanego systemu na wykonywane operacje.

 • Kolejność odtwarzania w systemie może różnić się od kolejności odtwarzania w podłączonym urządzeniu USB.

 • Przed korzystaniem z urządzenia USB trzeba upewnić się, że na urządzeniu USB nie ma żadnych plików z wirusami.