Podczas odtwarzania USB występują szumy, dźwięk przeskakuje lub jest zniekształcony.

  • Wyłącz system i podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz system.

  • Pliki muzyczne zawierają szumy lub dźwięk jest zniekształcony. Podczas przesyłania mogły zostać wprowadzone zakłócenia. Usuń plik i wykonaj ponownie przesyłanie.

  • W procesie kodowania pliku audio użyto niskiej przepływności danych. Wyślij plik audio do urządzenia USB z zastosowaniem większej przepływności.