Ograniczenie odtwarzania płyty (funkcja Kontroli rodzicielskiej)

Można ograniczyć odtwarzanie płyt DVD VIDEO zgodnie z wcześniej ustalonym kryterium. Wybrane sceny mogą być pomijane lub zastępowane innymi.

 1. Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij i przytrzymaj SHIFT, a następnie naciśnij SETUP.
 2. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [SYSTEM SETUP], po czym naciśnij(wprowadź).
 3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [PARENTAL CONTROL], po czym naciśnij(wprowadź).
 4. Naciśnij i przytrzymaj SHIFT i naciśnij przyciski numeryczne, aby wpisać lub ponownie wpisać 4-cyfrowe hasło, a następnie naciśnij(wprowadź).
 5. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [STANDARD], po czym naciśnij(wprowadź).
 6. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać region geograficzny jako kryterium ograniczenia odtwarzania, a następnie naciśnij (wprowadź).

  Zostanie wybrany wskazany region.

  W przypadku wybrania opcji [OTHERS ] należy wpisać kod wybranego regionu geograficznego zgodnie z listą Lista kodów regionów do funkcji blokady rodzicielskiej; w tym celu należy nacisnąć i przytrzymać SHIFT, a następnie nacisnąć przyciski numeryczne.

 7. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [LEVEL], po czym naciśnij(wprowadź).
 8. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać poziom, a następnie naciśnij (wprowadź).

  Im niższa wartość, tym większe ograniczenia.

Aby wyłączyć funkcję kontroli rodzicielskiej

Ustaw [LEVEL] na [OFF] w krokunumer 8.

Odtwarzanie płyty, dla której określono kontrolę rodzicielską

 1. Włóż płytę i naciśnij(odtwarzanie).

  Na ekranie telewizora pojawi się okno do wpisania hasła.

 2. Naciśnij i przytrzymaj SHIFT i naciśnij przyciski numeryczne, aby wpisać lub ponownie wpisać 4-cyfrowe hasło, a następnie naciśnij(wprowadź).

  System rozpocznie odtwarzanie.

Jeżeli nie pamiętasz hasła

 1. Wyjmij płytę i powtórz czynności odnumer 1donumer 3.

 2. Naciśnij i przytrzymaj SHIFT i naciśnij przyciski numeryczne, aby wpisać kod [199703], a następnie naciśnij(wprowadź).

 3. Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie i wpisz nowe 4-cyfrowe hasło.

 4. Ponownie włóż płytę i naciśnij(odtwarzanie).

  Należy ponownie wpisać nowe hasło.