Bezprzewodowe słuchanie muzyki na dwóch systemach (funkcja Stereo Pair)

Do skorzystania z tej funkcji są potrzebne dwa systemy tego samego modelu. Po połączeniu dwóch systemów przez BLUETOOTH można cieszyć się znacznie dynamiczniejszą muzyką.

W poniższych krokach te dwa systemy są opisane jako „System gospodarza” i „System gościa”.

Uwaga

 1. Umieść dwa systemy tego samego modelu w odległości 1 metra od siebie.
 2. Włącz System gospodarza i System gościa.
 3. Dotknij BLUETOOTH/PAIRING na Systemie gospodarza i Systemie gościa, aby wybrać funkcję BLUETOOTH.

  Na wyświetlaczu pojawi się napis [BLUETOOTH].

 4. Połącz System gospodarza i urządzenie BLUETOOTH przez BLUETOOTH. (Patrz Parowanie i/lub łączenie z urządzeniem BLUETOOTH.)
 5. Włącz aplikację „Sony | Music Center” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować funkcję Stereo Pair dla Systemu gospodarza i Systemu gościa.

  Na wyświetlaczu Systemu gospodarza pojawi się [HOST], a na wyświetlaczu Systemu gościa pojawi się [GUEST].

 6. Ustaw tryb wyjścia za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” w urządzeniu BLUETOOTH.
  • [Stereo mode - right]: Odtwarzany jest dźwięk monofoniczny z prawego kanału Systemu gospodarza i lewego kanału Systemu gościa.

  • [Stereo mode - left]*: Odtwarzany jest dźwięk monofoniczny z lewego kanału Systemu gospodarza i prawego kanału Systemu gościa.

   * Ustawienie domyślne

 7. Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu BLUETOOTH, a następnie wyreguluj głośność.

Synchronizacja ustawień w funkcji Stereo Pair

 • Po wykonaniu połączenia w ramach funkcji Stereo Pair poniższe ustawienia Systemu gościa zostaną zsynchronizowane z ustawieniami Systemu gospodarza:

  • Głośność

  • MEGA BASS

  • Pole dźwiękowe i własne ustawienia korektora

  • Efekt DJ

  • Oświetlenie

 • Kiedy powyższe ustawienia ulegną zmianie w Systemie gospodarza lub Systemie gościa, odpowiednio zostaną zsynchronizowane ustawienia w drugim systemie.

 • Kiedy wyłączysz System gospodarza, wyłączy się też System gościa.

Aby włączyć funkcję Stereo Pair

Uruchom aplikację „Sony | Music Center” i wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie.

Wskazówka

Uwaga

 • W przypadku korzystania z mikrofonu lub gitary na Systemie gospodarza, dźwięku tego nie będzie słychać w Systemie gościa.

 • Poniższe czynności nie będą działać w Systemie gościa przy użyciu funkcji Stereo Pair:

  • Wyłącznik czasowy

  • Funkcja automatycznego przejścia w tryb gotowości

  • Blokada rodzicielska

  • Party Lock

  • Gesture Control

  • Wyciszenie głosu, zmiana tonacji i tryb punktacji

  • Obsługa systemu za pomocą pilota zdalnego sterowania

 • W razie konieczności zresetowania jednego z dwóch systemów podczas korzystania z funkcji Stereo Pair trzeba upewnić się, że drugi system jest wyłączony.