Brak dźwięku z mikrofonu.

  • Wyreguluj czułość mikrofonu.

  • Upewnij się, że mikrofon jest prawidłowo podłączony do gniazda MIC1 lub MIC2/GUITAR na systemie.

  • Upewnij się, że mikrofon jest włączony.