System niespodziewanie wszedł w tryb gotowości.

  • To nie jest usterka. System przechodzi w tryb gotowości automatycznie po upływie około 15 minut, jeżeli w tym czasie nie zostanie wykonana żadna operacja ani nie zostanie wykryty żaden sygnał audio.