System nie włącza się po włączeniu telewizora.

  • Naciśnij i przytrzymaj SHIFT, a następnie naciśnij SETUP i w opcji [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] wybierz ustawienie [ON]. Telewizor musi obsługiwać funkcję Sterowanie przez HDMI. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

  • Sprawdź ustawienia głośnika telewizora. Zasilanie systemu jest zsynchronizowane z ustawieniem głośników w telewizorze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

  • Jeżeli dźwięk był wcześniej odtwarzany przez głośniki telewizora, system nie włączy się nawet po włączeniu telewizora.