Wyłączanie trybu prezentacji

W momencie zakupu tryb prezentacji jest ustawiony na włączony. Po podłączeniu systemu do gniazda ściennego za pomocą przewodu zasilającego prezentacja włączy się automatycznie. Na wyświetlaczu przewiną się komunikaty z informacjami o najważniejszych funkcjach opisywanego systemu i włączy się oświetlenie.

  1. Kiedy system jest wyłączony, naciskaj DISPLAY, aż prezentacja zostanie wyłączona (tryb oszczędzania energii).

    Wyświetlacz i oświetlenie zostaną wyłączone, aby oszczędzać energię.

Włączanie trybu prezentacji

Naciśnij DISPLAY.

Wskazówka

  • Aby wyłączyć oświetlenie podczas prezentacji, naciśnij PARTY LIGHT.