Funkcja autodiagnostyki

Kiedy funkcja autodiagnostyki jest włączona, na ekranie telewizora lub wyświetlaczu pojawi się numer serwisowy. Numer serwisowy składa się z liter i cyfr (np. C 13 50). W celu poznania przyczyn i podjęcia działań naprawczych należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Pierwsze 3 znaki numeru serwisowego Przyczyna i działania naprawcze
C 13 Płyta jest brudna.

Oczyść płytę miękką szmatką.

C 31 Płyta nie jest włożona prawidłowo.

Wyłącz system i włącz ponownie. Włóż płytę jeszcze raz poprawnie.

E XX

(XX jest numerem)

W celu uniknięcia nieprawidłowego działania system wykonał funkcję autodiagnostyki.

Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub z autoryzowanym serwisem Sonyi przekaż 5-cyfrowy numer serwisowy.

Przykład: E 61 10