De IC-recorder wordt niet ingeschakeld, of de toetsen doen het niet.

  • De ingebouwde oplaadbare batterij van de IC-recorder raakt leeg. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij op.

  • Uw IC-recorder is uitgeschakeld.

    Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.

  • Uw IC-recorder staat in de HOLD-stand.

    Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar de stip in het midden.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.