Bestanden naar een andere map verplaatsen

U kunt een bestand selecteren en dit naar een andere map verplaatsen.

  1. Selecteer het bestand dat u wilt verplaatsen.
  2. Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Move File] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  3. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

    [Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden verplaatst van de bronmap naar de bestemmingsmap.

    Als u een bestand naar een andere map verplaatst, wordt het originele bestand uit de vorige map verwijderd.

Opmerking

  • U kunt een beveiligd bestand niet verplaatsen. Als u het bestand wilt verplaatsen, moet u eerst de beveiliging opheffen en het bestand vervolgens verplaatsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.
  • U kunt de bestanden die zijn opgeslagen in [ Music] niet verplaatsen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.