Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)

Met de Recording Filter-functie kunt u ruis in de opnamen verminderen.

  1. Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [NCF(Noise Cut)] of [LCF(Low Cut)] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).

  3. Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:
Schakelt de Recording Filter-functie uit.
NCF(Noise Cut):
Onderdrukt geluiden met een hoge frequentie, behalve menselijke stemmen, en geluiden met een lage frequentie (standaardinstelling).
LCF(Low Cut):
Onderdrukt geluiden met een lage frequentie, zoals geruis van projectoren en van de wind.

Hint

  • Als u de Recording Filter-functie wilt annuleren, moet u [OFF] selecteren in stap 2.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.