De datumweergave selecteren (Date Display Format)

U kunt de manier voor de weergave van de datum selecteren die u het beste vindt.

  1. Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
  3. Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

YYYY/MM/DD:
De datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.
MM/DD/YYYY:
De datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.
DD/MM/YYYY:
De datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.

Opmerking

  • De standaardinstelling is afhankelijk van het gebied waar u de IC-recorder kocht.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.