De VOR-functie werkt niet.

  • Het effect van de VOR-functie hangt af van de omstandigheden in de omgeving. Wijzig het gevoeligheidsniveau voor de ingebouwde microfoons aan de hand van uw omstandigheden. Zie voor het selecteren van het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Mic Sensitivity).

    Als een opname onverwacht niet wordt gemaakt met het gewijzigde gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, of voor u een belangrijke opname gaat maken, moet u [OFF] selecteren bij [VOR] op het menu OPTION.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.