Bestanden naar een andere map kopiëren

U kunt een bestand selecteren en naar een andere map kopiëren, wat van pas komt wanneer u een reservekopie wilt maken.

  1. Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren.
  2. Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Copy File] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  3. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
    [Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden gekopieerd van de bronmap naar de bestemmingsmap met dezelfde naam.

Opmerking

  • U kunt de bestanden die zijn opgeslagen in [ Music] niet kopiëren.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.