Er wordt een ritselend geluid opgenomen.

  • Als u per ongeluk uw IC-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ritselende geluiden worden opgenomen.

    Blijf van de IC-recorder af tot u klaar bent met opnemen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.