De oorspronkelijke instellingen maken

Wanneer u uw IC-recorder voor de eerste keer aan zet, zal het [Configure Initial Settings] scherm op het display verschijnen. Maak de oorspronkelijke instellingen, zoals de taal voor het display, de klok en het aan/uit zetten van de pieptoon.

 1. Druk op (afspelen/invoeren/stop) om de oorspronkelijke instellingen te starten.

 2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de taal voor het display te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  U kunt kiezen uit de volgende talen:

  Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), Türkçe (Turks), (Koreaans), (vereenvoudigd Chinees), (traditioneel Chinees).

 3. Stel de huidige datum en tijd in.

  Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om een item in te stellen en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.

  Om de markering naar het vorige item te verplaatsen, moet u op BACK/HOME drukken.

 4. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Next] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop) to apply the settings to the clock.

  Nadat de instellingen voor de klok definitief zijn gemaakt, wordt het instelvenster voor het in- of uitschakelen van de pieptoon weergegeven.

 5. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] of [No] te selecteren om de pieptoon aan of uit te zetten en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).

  Wanneer de oorspronkelijke instellingen klaar zijn, zal de voltooiingsmelding verschijnen en daarna het HOME-menu.

Opmerking

 • Als het langer dan 30 seconden duurt voor u doorgaat naar de volgende stap, zal het display uit gaan. Om het display weer aan te zetten zodat u verder kunt met de oorspronkelijke instellingen, moet u op BACK/HOME drukken.

 • De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.

 • De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.

 • Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder gekocht hebt.

Hint

 • U kunt de instellingen voor de displaytaal, de klok, en de pieptoon ook later nog instellen door [ Settings] - [Common Settings] te selecteren van het HOME-menu.

 • Wanneer u klaar bent met de begininstellingen, kunt u uw IC-recorder in de HOLD-stand zetten om de huidige datum en tijd op het display weer te laten geven.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.