De IC-recorder loskoppelen van de USB-netspanningsadapter

U moet de procedure hieronder volgen om de IC-recorder los te koppelen, want anders kunt u misschien de bestanden op uw IC-recorder niet meer afspelen omdat ze verminkt zijn geraakt.

  1. Als er een handeling bezig is, zoals opnemen of afspelen, moet u op (opnemen/opname stop) of (afspelen/invoeren/stop) drukken om die handeling te stoppen.
  2. Koppel de meegeleverde USB Type-C-kabel los van de USB-netspanningsadapter en haal de USB-netspanningsadapter vervolgens uit het stopcontact.

Opmerking

  • Tijdens het opnemen (de aanduiding voor de bedieningsstand is rood), of wanneer het opnemen is gepauzeerd (de aanduiding voor de bedieningsstand knippert rood), of terwijl er gegevens worden uitgewisseld (de aanduiding voor de bedieningsstand knippert oranje), moet u het volgende in acht nemen om verminking van de gegevens te voorkomen:

    Sluit de USB Type-C-kabel niet aan op/koppel deze niet los van de USB-netspanningsadapter terwijl deze is aangesloten op een stopcontact.

    Sluit de USB-netspanningsadapter die is aangesloten op uw IC-recorder niet aan op/koppel deze niet los van het stopcontact.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.