Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.

  • Als u stemgeluid opneemt, raden we u aan om de Scene Select-functie in te stellen op [Auto Voice Rec]. Dit maakt het mogelijk om op te nemen met optimale gevoeligheid terwijl doorlopende achtergrondruis wordt verminderd.

  • Als u van de Recording Filter-function [NCF(Noise Cut)] of [LCF(Low Cut)] selecteert, kunt u de ruis in de opnamen verminderen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.