De IC-recorder gebruiken als USB-geheugen

U kunt uw IC-recorder aansluiten op een computer en gebruiken als een USB-geheugen.

Om de IC-recorder te gebruiken als een USB-geheugen, heeft u een computer nodig die voldoet aan de systeemvereisten. Zie voor meer informatie Systeemvereisten.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.