De pieptoon in- of uitschakelen (Beep)

U kunt de bedieningspieptoon in- of uitschakelen.

  1. Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).
  3. Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat er een handeling wordt uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden (standaardinstelling).
OFF:
Er zal geen pieptoon klinken.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.