Wat u kunt doen met Sound Organizer 2

Sound Organizer 2 stelt u in staat om bestanden uit te wisselen tussen uw IC-recorder en een computer. U kunt muziekstukken afspelen die u heeft geïmporteerd van andere media (muziek-CD's, enz.) en audiobestanden (MP3-bestanden, enz.) geïmporteerd op een computer, maar u kunt ze ook overbrengen naar de IC-recorder. Met Sound Organizer 2 kunt u allerlei handelingen uitvoeren met de geïmporteerde bestanden: afspelen, bewerken, converteren naar MP3-bestanden. Sound Organizer 2 stelt u ook in staat om verder te profiteren van de specifieke functies van de computer, zoals het branden van muziek-CD's, het bewaren van archiefmateriaal van vergaderingen, het leren van talen en het verzenden van audiobestanden via e-mail.

Raadpleeg voor gedetailleerde instructies voor het gebruiken van Sound Organizer 2 de Sound Organizer 2 help.

Bestanden importeren die zijn opgenomen met de IC-recorder

U kunt bestanden die zijn opgenomen met de IC-recorder importeren in Sound Organizer 2.

De geïmporteerde bestanden worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren van een muziek-CD

U kunt liedjes van een muziek-CD importeren in Sound Organizer 2.

De geïmporteerde liedjes worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren op de computer

U kunt muziek en andere bestanden die zijn opgeslagen op de computer importeren in Sound Organizer 2.

Bestanden afspelen

U kunt bestanden afspelen die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2.

Bestandsgegevens wijzigen

U kunt de informatie voor de muziekstukken (titels, artiestnamen enz.) zoals getoond in de bestandenlijst wijzigen.

Bestanden splitsen

U kunt een bestand splitsen in meerdere bestanden.

Bestanden combineren

U kunt meerdere bestanden combineren tot een bestand.

Bestanden verwijderen van de IC-recorder

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw IC-recorder ook weer verwijderen.

Wanneer u geheugenruimte vrij wilt maken op de IC-recorder, of bepaalde bestanden niet meer nodig hebt, dan kunt u bestanden direct verwijderen met Sound Organizer 2.

Bestanden overdragen naar de IC-recorder

U kunt muziek- en audiobestanden overdragen van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder en ze beluisteren op uw IC-recorder.

Een muziek-CD branden

U kunt uw favoriete liedjes selecteren uit de liedjes die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2 en uw eigen muziek-CD branden.

Andere handige functies

U kunt uw e-mailsoftware opstarten en opgenomen bestanden als bijlage aan een e-mail toevoegen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.