De [Memory Full] melding verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.

  • Het geheugen is vol.

    Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een computer en verwijder ze dan.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.