De aanduiding voor de bedieningsstand in- of uitschakelen (LED)

U kunt de aanduiding voor de bedieningsstand aan of uit zetten tijdens het werken met de IC-recorder.

  1. Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [LED] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).
  3. Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:
De aanduiding voor de bedieningsstand licht op of knippert aan de hand van de bediening van de IC-recorder (standaardinstelling).
OFF:
De aanduiding voor de bedieningsstand blijft uit tijdens bediening van de IC-recorder.

Opmerking

  • Als de IC-recorder is aangesloten op een computer, zal de aanduiding voor de bedieningsstand oplichten of knipperen, ook als de instelling [OFF] is.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.