Het afspeelvolume van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de computer.

  • De computer heeft geen geluidskaart.

  • De computer heeft geen ingebouwde luidsprekers, of er zijn geen externe luidsprekers aangesloten.

  • Het volume van de computer staat uit.

  • Verhoog het volume van de computer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de computer.)

  • U kunt het volume van WAV-bestanden wijzigen en ze opslaan met de functie Increase Volume van de Microsoft Sound Recorder.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.