De IC-recorder op een computer aansluiten

Als u bestanden wilt uitwisselen tussen uw IC-recorder en de computer, moet u de IC-recorder aansluiten op de computer.

  1. Sluit de IC-recorder aan op een ingeschakelde computer met de meegeleverde USB Type-C-kabel.

  2. Controleer of de IC-recorder inderdaad wordt gedetecteerd door de computer.
    • Open op een Windows-computer [Computer] of [Pc] en controleer of [IC RECORDER] correct herkend wordt.
    • Controleer op een Mac of een station aangeduid als [IC RECORDER] verschijnt in de Finder.

De IC-recorder wordt gedetecteerd door de computer zodra er een verbinding tot stand komt. Wanneer de IC-recorder op de computer wordt aangesloten, zal [Connecting] verschijnen op het display van de IC-recorder.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.