Een map aanmaken

Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in [FOLDER01] onder [ Recorded Files]. U kunt zelf een nieuwe map aanmaken en deze instellen als standaardmap.

  1. Selecteer [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).
  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Folders] als zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
  3. Selecteer [Create Folder] op het OPTION-menu en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).

  4. Selecteer (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om een andere mapnaam uit de sjablonen te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

    Er wordt nu een nieuwe map aangemaakt.

Opmerking

  • U kunt geen map aanmaken in [ Music].

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.