Het geheugen formatteren (Format)

U kunt het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder formatteren. Door het ingebouwde geheugen te formatteren worden alle opgeslagen gegevens verwijderd en wordt de oorspronkelijke mappenstructuur zoals die was toen u het toestel kocht hersteld.

  1. Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

    [Delete All Data?] verschijnt.

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
    [Please Wait] verschijnt en het ingebouwde geheugen wordt geformatteerd.
  3. Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Opmerking

  • We wijzen u erop dat door het ingebouwde geheugen te formatteren alle opgeslagen gegevens zullen worden verwijderd en dat u na het formatteren niets meer zult kunnen herstellen.

Hint

  • Om het formatteren te annuleren, moet u [No] selecteren bij stap 2.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.