De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling (Reset All Settings)

U kunt de instellingen van alle menu-items terug zetten op de standaardinstelling, behalve de volgende:

  • Klokinstellingen (Date & Time)

  • Instellingen voor de displaytaal (Language)

  1. Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

    [Default Value?] verschijnt op het display.

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
    [Please Wait] verschijnt en alle menu-items worden teruggezet naar hun standaardinstellingen.
  3. Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Hint

  • Om het resetten te annuleren, moet u [No] selecteren bij stap 2.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.