Structuur van mappen en bestanden

U kunt een computer gebruiken om de mappen en bestanden in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder te bekijken. Sluit de IC-recorder aan op de computer en gebruik de Explorer (Windows) of de Finder (Mac) om [IC RECORDER] te openen. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de structuur van mappen en bestanden:

Wanneer u uw IC-recorder aansluit op een computer, kunt u mappen bekijken zoals [REC_FILE], [MUSIC], en [LICENCE].

A: IC RECORDER map

B: map voor met uw IC-recorder opgenomen bestanden

C: map voor het opslaan van bestanden die zijn overgebracht vanaf de computer

D: Uw IC-recorder kan geen mappen en bestanden herkennen die direct zijn opgeslagen onder de map IC RECORDER.

*1 Bestanden in de REC_FILE map worden weergegeven in [ Recorded Files], terwijl de bestanden in de MUSIC map worden weergegeven in [ Music]. Zorg er bij het overbrengen van een bestand voor dat u het opslaat in hetzij de REC_FILE map, of in de MUSIC map.

*2 Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen in de mappenstructuur voor overgebrachte muziek.

*3 De map met muziekbestanden zal met dezelfde naam verschijnen op uw IC-recorder. Door de mappen namen te geven die u gemakkelijk kunt onthouden, kunt u ze later beter herkennen. De mapnamen op de afbeelding hierboven zijn slechts voorbeelden.

Hint

  • Voor u muziekbestanden overbrengt van de computer naar uw IC-recorder, is het handig als u de informatie voor de muziekbestanden, zoals titels en de namen van de artiesten, van tevoren zou registreren op de computer. U kunt dan de informatie voor de muziekbestanden bekijken of gebruiken om een muziekbestand op te zoeken op de IC-recorder.
  • Als een muziekbestand geen titel heeft, zal de bestandsnaam als titel worden gebruikt op uw IC-recorder.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.