Een bestand dat u naar de IC-recorder heeft overgebracht van de computer, verschijnt niet op de IC-recorder en u kunt het niet afspelen.

  • Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus weergeven.

  • Uw IC-recorder ondersteunt de LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) en AAC-LC (.m4a) formaten. Bestanden in andere bestandsindelingen worden mogelijk niet herkend door de IC-recorder. Zie de technische specificaties van uw IC-recorder.

  • Uw IC-recorder kan maximaal 5.000 mappen en bestanden in totaal herkennen. Verwijder bestanden en mappen die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een computer en verwijder ze dan.

  • Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft mogelijk dat uw IC-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie Structuur van mappen en bestanden.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.