De [File Full] melding verschijnt en u kunt de IC-recorder niet bedienen.

  • Wanneer er in totaal 5.000 of meer mappen en bestanden zijn opgeslagen in het ingebouwde geheugen, kunnen er geen bestanden meer worden opgenomen of gekopieerd.

    Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een computer en verwijder ze dan.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.